گیلان لپ تاپ


گیلان لپ تاپ

یک بازار بزرگ اینترنتی است که با منابعی معتبر قصد دارد دسترسی به اطلاعات جهت تسریع در خرید و خدمات را برای مشتریان ممکن نموده
و همچنین متقاضیان را از مشاوره جهت به هدف رسانیدن آنها بهره مند سازد.
گیلان لپ تاپ میتواند محصولات شما را در ویترین فروشگاهی بیست و چهارساعته خود بفروشد، خدمات شما را معرفی نماید،
مُبلغ شما باشد و بستری برای ارتباطات کاری جدیدتان بوجود بیاورد.
گیلان لپ میتواند برای شما سود آور باشد.
از شما دعوت میشود تا در این مجموعه حضور بعمل رسانید.

با تشکر
مدیر بازاریابی گیلان لپ تاپ
امیر سروی