مشتریان گرامی می توانند پس از اعلام سفارش خود مبلغ تمام شده را به شماره حساب بانک ملی ۰۲۱۹۷۴۶۰۲۵۰۰۴ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۱۲۳۴۱۵۴۲۵ به نام امیر سروی واریز نمایند.
کالای درخواست شده در اسرع وفت برای مشتریان محترم ارسال خواهد شد.